Systemhuset

ISTANDSÆTTELSE AF VINDUESPARTIER

Ombygning og restaurering
Påbegyndt i 2018
Bygherre: Leon Frandsen

PROJEKTET

Projektet er et pilotprojekt, der går ud på at energioptimere den fredede bygnings epokegørende glasfacader. I dag er vinduerne utætte og kolde, og ejerne ønsker at finde en løsning, der både bevarer bygnings udseende samtidig med at vinduerne bliver mere energivenlige.

Projektet omfatter registrering og opmåling af vinduerne, beskrivelse, myndighedsansøgning, udbud, kontrahering og tilsyn i forbindelse af istandsættelse/udskiftning af vinduer, betonreparationer på gade- og gårdfacade samt malerbehandling.

SYSTEMHUSETS HISTORIE

Systemhuset er et etagehus, der blev opført i 1937 og tegnet af arkitekt Mogens Lassen med ingeniør Ernst Ishøy. Bygningen var et af de første etagehuse i Danmark, der blev opført med et system af bærende tværskillevægge og etageadskillelser i jernbeton. De bærende tværskillerum var banebrydende, da de gjorde det muligt at etablere lette facader og  dermed overflødiggjorde hovedskillerum i lejlighederne.

Facaden mod Ordrupvej udgør en form for repetitiv kollage, der fremviser de forskellige funktioner i en velproportioneret komposition: boliger (med de franske altaner), trapperum og -opgange og butikkerne i stueetagen. Særligt husets to hovedtrapper er tydeligt markeret i facaden som et gennemgående lodret bånd og køkkentrapperne springer frem af bygningens bagside. Stueetagen rummer 4 butikker, en gennemgang til baghaven og adgang til de to hovedtrapper.

Bygningen var ved opførelsen en sensation både på grund af byggeteknikken og  sit moderne og internationale formsprog, som bl.a. var inspireret af Le Corbusier. Oprindeligt var det i Modernismens ånd også meningen, at der skulle opføres en hel række af systemhuse (deraf navnet). Der blev dog aldrig opført flere end dette ene.

 

SYSTEMHUSET I DAG

Den 5 etager høje ejendom står i hovedtrækkene som ved opførelsen med kun få ændringer. Bl.a. er de franske altaner ved en istandsættelse trukket tættere mod facaden end oprindeligt og butikkerne i stueetagen har fået ændret glaspartierne og opsat nye skilte og markiser.

Systemhuset er i dag fredet, da den vurderes til at være en af den moderne arkitekturbevægelses mest markante bygninger i Danmark. Etagehuset var banebrydende både med hensyn til byggeskik og formsprog.