Selsø Slot vinduer

RESTAURERING AF VINDUER, SAMT SIKRING OMKRING MIDDELALDERBRØND
Årstal: Middelalderdelen,1288  Nuværende hovedbygning og portbygning 1578.
Bygherre: Den Plessenske Selsø Fond
A.P. Møllers Fond og AAge og Johanne Louis-Hansen Fonden har hver givet 2 milioner kr. til restaurering af de gamle barok vinduer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELIGGENHED
Selsø ligger i det åbne landskab øst for Selsø Kirke, med udsigt over Roskilde Fjord. Hovedbygningen ligger på et nu tørlagt voldsted. Hovedbygningen udgør den østlige side af voldstedets gårdsplads, hvis øvrige sider indrammes af en høj mur over kampesten. I muren mod nord ses et porttårn. På gårdspladsen, der er belagt med pigsten, findes en middelalderlig, stensat brønd. Fra nord og vest går to stensatte broer over voldgraven. I den nordlige mur står port tårnet.

PROJEKTET
Arbejdet går i sin helhed ud på at restaurere alle vinduer og døre ude og inde, i vest og øst facaden, samt den sydlige gavl. Vinduerne er fra slottets barokke periode, og alle småsprossede, udført som krydspostvinduer, og har bevaret ældre beslag, greb, stormkroge og anverfere.
Lave sikring omkring den gamle middelalderbrønd på gårdspladsen.

SELSØ SLOTS HISTORIE
Selsø slot er allerede nævnt i 1288 hvor det hører ind under Roskilde bispedømme.  Efter reformationen overtager adelsfamilien Ulfeldt-familie slottet i 1570’erne og om­byggede hovedbygningen i to etager. I 1728-34 lod den daværende ejer Ludvig v. Plessen hovedbygningen væsentlige ombygge. Tårn og spir samt renæssancepynt blev fjernet sammen med det meste af bygningens indre. I starten af 1800-tallet fik Agathe Johanne von Qualen Selsø som enkesæde, der skete en del ændringer i grundplanen, med nye rum der blev dekoreret med datidens tapeter, paneler og lettere fyldingsdøre. Fra 1829 og til midten af 1970’erne stod slottet tomt og gennemlevede et stort forfald. Selsø er en sjælden perle da me­get af eksteriør og interiør er intakt. Rumstrukturen er stort set som da hovedfløjen blev ombygget til Barok stil i 1728-1734. I dag fungerer Selsø som herregårdsmuseum, og der er stadig ikke indlagt strøm og vand.