Pedersholm

PEDERSHOLM, ved vejle.

Påbegyndt i 2020
Bygherre: Anne og Jesper Hviid

PROJEKTER

Istandsættelse af facader, vinduer, døre samt reparation af hovedtrappe, indvendige arbejder; nye elementer /installationer.

HISTORISK KONTEKST

Pedersholms historie strækker sig helt tilbage til 1400-tallet, hvor borgen Rosborg blev bygget, hvorfra kongen kunne styre Vejle. Borgen blev hurtigt nedlagt, og i stedet blev Vejle styret fra Koldinghus. Rosborg overgik til Vejle bys ejerskab frem til 1718, hvor ladegården igen kom på kongens hænder. Frederik d. IV solgte den på auktion til Peder Terkelsen, der gav den sit nuværende navn Pedersholm. Nogle år efter købte Johan Meden gården og opførte den nuværende hovedbygning i år ca. 300 meter fra den oprindelige borg på den daværende ladegårds placering. Pedersholm har siden haft mange skiftende ejere, men har siden 1990 været ejet af Bruun Rasmussen, der i mange år havde auktionshus i bygningerne. Sidebygningerne er fra midten af 1800-tallet.