Østre sidefløj, tag. Lerchenborg

LERCHENBORG
RESTAURERING AF TAG.
Husarkitekt siden 2011
Bygherre: Christian greve Lerche-Lerchenborg
Lerchenborg har været fredet siden 1918.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELIGGENHED
Lerchenborg gods ligger i nærheden af Kalumborg. Den nuværende hovedbygning er opført 1743-53 af general Christian Lerche. Hovedbygningen, avlsbygningerne og parken er anlagt strengt symmetrisk efter barokkens krav og udgør en sjælden arkitektonisk helhed.

 

PROJEKTET
Udskiftning af taget på Østre sidefløj, Taget er belagt med glassereder vingtegl fra omkring midt/slut 1800 tallet. Det er udtjent og kan ikke genbruges da understrygningen er foretaget med en bitumen understrygning som er meget stærk. Taget er utæt og har været det en årrække hvilket har medført at enkelte spær er rådangrebet og skal repareres.Taget gennembrydes af tre skorstene og en del jern tagvinduer i forskellige størrelser. ved alle vinduer er der problemer med kondens eller indsivende vand. Ind mod hovedfløjen er en del af taget i dag beklædt og tagsiden er ikke tilgængelig inde fra. På beklædningen  sevet vand ind i overgangen mellem hovedfløjen og sidebygningen.

 

HISTORIE
Lerchenborg Slot blev opført i årene 1743-53 af general Christian Lerche. Lerche var meget optaget af tidens kunst og arkitektur og det barokke anlæg er højst sandsynligt blevet påvirket af tre af Danmarks betydeligste barokarkitekter: Thurah, Eigtved og Häusser, der også var hans officerkollegaer.  

Lerchenborg består af selve hovedbygningen med sidefløje opført i 1740’erne og de sammenbyggede længer mod staldgården, de to T-formede bygninger mellem staldgård og ladegård samt alle bygninger omkring ladegården. I tilknytning til godset er slotsparken med sine blystatuer, lindeallé og lindebuehækkene.

General Lerche var svært tilfreds med Lerchenborg, og for at forevige hans livssyn og glæde ved hans nye hjem lod han opsætte to stentavler med latinske inskriptioner, hvoraf den ene lød:

“QVID IN VITA OPTATIVS. QVAM IN PATRIA TERRA. IN PROPRIIS AEDIBVS. SVB DENSO TECTO. STILLICIDIVM AVDIRE NEC TVRBARI”

(Hvad kan man bedre ønske sig her i livet, end i sit fædreland,
i sit hjem, under tæt tag, uforstyrret at høre regnen falde.)