Grøngård Lade

ISTANDSÆTTELSE AF LADE

Restaurering
Udført: 2005
Bygherre: Thomas Ørting Jørgensen

PROJEKTET

Inden restaureringen var gårdens tagkonstruktion i meget dårlig stand idet gården havde stråtækt tag på den ene side og eternittag på den anden med utæt rygning. For at skabe et helstøbt udtryk og genetablere bygningens værdighed, er der nu lagt et nyt stråtag og hele tagkonstruktionen er blevet istandsat med traditionelle håndværksmetoder. Facader, vinduer og døre er ligeledes istandsat.

HISTORISK KONTEKST

Den store lade stammer fra 1700-tallet og er en del af Grøngård ved Tønder. Laden ligger ved den nuværende hovedbygning, der stammer fra 1840erne. Den klassicistiske hovedbygning erstattede et tidligere renæssanceslot fra 1570, der i dag ligger i ruiner. Det gamle Grøngård, blev oprindeligt opført som et jagtslot for hertug Hans d.æ.

Laden er karakteristisk for egnens byggeskik med sine lave mure og stejle trekvartvalmede stråtag, som gennembrydes af de to tværporte med halvrunde portbuer.