Toiletter i Børsen

NYE TOILETTER

Ombygning
Udført: 2006
Bygherre: Dansk Erhverv

 

PROJEKTET

Børsens toiletter var utidssvarende og trængte til at blive istandsat. Efter istandsættelsen, fremstår rummene med et mere behageligt lys og med overflader, der passer bedre til Børsens øvrige udseende.

HISTORISK KONTEKST

Børsen ligger på Slotsholmen i København, hvor den blev opført i 1619-23 ved Lorenz og Hans van Steenwinckel. I dag er det den eneste bevarede af Christian 4.s handelsbygninger. Børsen skulle synliggøre kongens merkantilistiske politik, og oprindeligt rummede stueetagen to rækker med 20 handelsboder med adgang udefra og ovenover en børshal. 

Leif Hansen Arkitekter er husarkitekt på Børsen.