Værdier – LH Arkitekter

 

”  G o d     a r k i t e k t u r 

æ l d e s    m e d    s k ø n h e d  “

 

 

RESTAURERINGSHOLDNING

Indenfor restaureringsfaget er der to indgangsvinkler. I den ene opererer man i sammenspil med husets udtryk og ånd, og prøver at hele det arkitektoniske udtryk med udgangspunkt i husets fortælling og funktion. 

Den anden måde at gribe opgaven an på er kontrasterende. I den situation er det vigtigt, at de materialer, man tilføjer, udtrykker og taler sammen med de oprindelige materialers udtryk. Materialerne skal være gedigne, så både det oprindelige og det tilføjede kan patinere smukt.

For os er det altid objektet og den enkelte opgave, der er udgangspunktet, der bestemmer hvilken metode opgaven angribes med. Ofte anvender vi begge metoder i samme opgave.

NYE BYGNINGER

Vores æstetiske indgangsvinkel til nybyggeri er at skabe et moderne udtryk ved at benytte moderne materialer, som patinerer smukt. I vores formgivning henter vi inspiration i den klassiske proportionslære, som f.eks. det gyldne snit, og erfaringer i forhold til velproportionerede rum, som har en generel anvendelighed og stor funktionalitet.