Søjberghus

ISTANDSÆTTELSE AF GÅRD

Restaurering og ombygning
Udført: 2013
Bygherre: Karen Margrethe Søjbierg

PROJEKTET

Projekt behandler den ældste længe, som ligger mod øst. Projektet er todelt, hvoraf en ene del er en restaurering og den anden en mindre ombygning. Gårdens bindingsværk, vinduer og døre er blevet istandsat, og facaden kalket.

For at familien fortsat kunne benytte gården var det nødvendigt at foretage nogle ombygninger af gården da familien er afhængig af hjemmehjælp. Det omfattede en udvidelse af det eksisterende badeværelse samt en udviddelse og funktionsmæssig opgradering af vindfanget.

Udover komfort-opgraderingerne er loftstrappen flyttet tilbage til sin oprindelige placering i vindfanget ved hoveddøren fra dens tidligere uhensigtsmæssige placering i køkkenet.   

 

 

HISTORISK KONTEKST

Gården nævnes første gang i 1801. I 1825 flyttes gården til den nuværende placering i læ af sømærket. Gården er delvist grundmuret og delvist opbyggget med bindingsværk. De grundmurede facader stammer tilbage fra omkring 1921 og i 1928 blev fik hovedlængen påbygget sydlængen i vinkel. I dag er gården opdelt i to separate boliger – én i hver af de to fløje.

BEVARINGSHOLDNING

Et vigtigt træk i ombygningen var, at at bibeholde det spartanske udtryk som gården oprindeligt fremstor med. Bræddevæggene er bevaret og vindfanget fremstår med den samme type brædder og paptag som det eksisterende.