Rosenfeldt

ISTANDSÆTTELSE AF TIDL. MEJERI

Restaurering
Udført 2013
Bygherre: Peter Oxholm Tillisch

 

PROJEKTET

Mejeribygningen er et af de mange eksempler på funktionstømte bygninger, der findes i landområderne. Fra at være et aktiv og en væsentlig del af produktionsaparatet er det nu blevet en stor økonomisk byrde for ejerne. Mejeriet fungerede oprindeligt som kornlager, men pga. omlægninger i produktionen blev det indrettet til et mejeri.

I dag er der ikke nogen konkrete anvendelsesmuligheder for bygningen, men på sigt er mulighederne langt større, hvis de tilmurede vinduer genåbnes, samtidig med at bygningens udtryk mod gården bedres væsentligt. Eksisterende vinduer istandsættes, og de af vinduesrammerne der er i så dårlig stand at de ikke står til at reddes fremstilles nye med forelæg i de eksisterende. De nye er udført som de oprindelige, men forbedret med en tynd koblet ramme.Ny hoveddør som replika af den gamle. 

HISTORISK KONTEKST

Det gamle mejeri tilhører den ottekantede gård, der blev opført i 1776-77 af Christian Joseph Zuber, og med hovedbygningen fra 1868-70 opført af H.S. Sibbern.