Frederiksborg Slot, Terrassemuren

Påbegyndt i 2021
BELIGGENHED
Først efter man har passeret forreste slotsholm, mellemste slotsholm og kommer til broen der fører til selve pragtslottet. Terrassebygningen ligger som den forreste lave fløj på den anden side af broen, og spejler sig i voldgraven.

LEIF HANSEN Arkitekter arbejder som en del af TEAM ERIK, under det kongelige bygningsdirektorat nr. 4. Tegnestuen arbejder selvstændigt med ansvar for tildelte opgaver, hvor vi har særlig specialviden og erfaring.

 

HISTORIE
Terrassebygningen består af en rigt udsmykkede hovedportal der til begge sider flankeret af et søjlegalleri, udsmykket med mandshøje guder, anbragt i nicher. Udsmykningen på Terrassebygningen er en del af en nøje gennemtænkt allegori over de idealer og moralske værdier, som Christian IV’s kongedømme byggede på, som skulle fremhæve og styrke Christian 4.s position som en magtfuld europæisk monark.
Terrassebygning stod færdig i 1621. Den blev ikke væsentlig berørt af branden i 1859, og da facaden under Meldahl i 1880’erne blev tilbageført til sin oprindelige skikkelse, fremstår den nu som udført under Steenwinckel.