Gårddrum Hauserplads

REVITALISERING AF GÅRDRUM

Skitseforslag
Igangværende
Bygherre: Ejerforeningen Hauserplads 16

CYKLER OG AFFALD

Idéen bag baggårdsprojektet er at skabe en fleksibel, praktisk og naturlig inddeling i et fælles rum, der både benyttes til erhverv og privat. Det overordnede træk er en oprydning af løse dele, hvor en enkel og smuk konstruktion samler generende affaldsdunker og cykler.

Bevægelse og ophold, samt parkering skal fungere effektivt og behageligt for alle brugere af gården. Gården bliver opdelt i zoner, hvor siddepladser, cykler og affald får hver deres område. Belægningen er et vigtig element i denne inddeling, hvor den varme belægningssten både bidrager til at bløde uderummets skarpe linjer op, samt reflektere lyset i en varm tone. Håndtering af vand forenkles til færre overfladeelementer, og bliver et æstetisk element i belægningen, der understreger retning og zoneinddelingerne. 

FRA ET RODET TIL-OVERS-RUM TIL ET HYGGELIGT STED

I skitseforslaget er der taget hensyn til beboere, restaurantens og advokatfirmaets medarbejdere, affaldsarbejdere. Målet er at lave et varmt og hyggelig sted, der spiller videre på pladsens eksisterende farver og formsprog. Streetart på gårdfacaden, grønne hængeplanter og en farverigt cykeloverdækning skal være med til at forvandle baggården til et sted med karakter.