BELLEVUÈ STRANDBAD

RESTAURERING AF ARNE JACOBSENS STRANDBAD PÅ BELLEVUE STRAND,
HERREAFDELINGEN.
Initiativtager og projektleder, Mai Pham med hjælp fra et team af frivillige fra lokalområdet.
Årstal: 1932

 

 

HISTORIE
Bellevue Strandbad er Arne Jacobsens første bygning i det, vi i dag kender som Den Hvide By. Inden strandbadet åbnede i 1932, klædte unge københavnere om på den nyetablerede strand. Gentofteborgere klagede over dette til kommunen. For at tilgodese såvel kritikken som badelivet besluttede Gentofte kommune at etab­lere omklædningsfaciliteter for at skærme gentofteborge­ren mod nøgenhed i det offentlige rum. Det nye anlæg blev en stor succes, med mange besøgende, så der blev indsat nye og større rutebåde på ruten København-Klampenborg.
Strandbadet er et godt eksempel på Arne Ja­cobsens total-design – her designede han alt fra isbægeret, bademester uniformer, omklæd­ningskabiner, til livreddertårne.
ARKITEKTUREN
Anlægget består af to oprindelige fællesomklæd­ninger til henholdsvis herrer og damer mod nord og syd, orienteret på tværs af standens retning, samt to langsgående bygninger, oprindelig med vekselkabiner til omklædning og garderobe.
Afdelingerne med vekselkabiner er organiseret som kamme, der orienterer sig mod stranden og vender ryg til parken, idet de langsgående fløje, som oprindelig var garderobefløjen, er bygget ind i skråningen, så parkens plæne trækkes ud over garderobefløjenes tage. En udformning, som re­sulterer i en klar opdeling mellem park og strand, samt at stranden artikuleres som et selvstændigt rum.

PROJEKTET
Projektet omhandler istandsættelse af herrernes fælles­omklædning, der er placeret i den nordligste del af strandbadet, orienteret på tværs af stranden. Her etableres et badehus, hvor børn, unge og voksne kan dyrke yoga, meditation, havbad og sauna – hele året rundt. Et sted som kan danne rammen for man­ge kropslige aktiviteter med udgangspunkt i det sunde aktive liv.