Brolæggerstræde

FACADERENOVERING

2018
Bygherre: EF Badstuestræde – Brolæggerstræde 

 

Restaurering af stueetagens facader 2018

 

Renovering af tag og vinduer 2012

 

Før istandsættelsen

TILBAGE TIL KLASSICISTISK STIL

Istandsættelsen af fredet hjørneejendommen på Badstuestræde og Brolæggerstræde  i indre København foregår i to etaper.

Første etape stod færdig i 2012, hvor ejendommen fik nyt tag og kviste samt renoveret alle vinduer over stueetagen. Anden etape blev påbegyndt i 2018 og omhandler underetagen. 

Husets oprindelige udseende bliver genetableret ved at udskifte de store butiksvinduer med separate vinduer i stueplan og kælder samt istandsætte underetagen.  Facaden silikatmales med inspireret af  bygningens tidligere farver (se billede med Bente Langes registrering fra Københavns Farver).

Vinduerne udføres som kopi af de eksisterende vinduer i ejendommen samt spor af de oprindelige vinduers format i muren i stueetagen. De eksisterende dobbelthøje butiksvinduer udskiftes derfor med sprosseinddelte vinduer med enkelt lag glas og forsatsrammer. Vinduerne i stuelejlighederne får samme format og udføres som kopier af vinduerne på første og anden sal med lod og tværpost, sprosser samt forsatsvinduer med energicoatet lydglas.

Butiksvinduerne i kælderen bliver mindre og med en enkelt sprosseinddeling monteret med forsatsrammer med vridere. I kælderen etableres lysninger ved vinduerne, for bedre at trække lyset ned. Der mures en ny brystning med udgangspunkt i eksisterende murværk med refendfuge. Højden afpasses efter spor af tidligere brystning i vinduespladernes aftegninger. 

BORGERHUS FRA 1700-TALLET

Ejendommen er bygget i 1797 af bygmester C. F. Hollander. Bygningen er et godt eksempel på sin tids borgerhuse med facader i enkel, klassicistisk stil, og ligger markant i gadebilledet med det afskårne hjørne.

Den står som ved opførelsen med en profileret kordongesims over stueetagen med refendfuger, som eneste form for udsmykning. Den høje kælder har formentlig været indrettet til lager indtil den blev indrettet til butik i slutningen af 1800-tallet. I dag er der fortsat erhverv i kælderen.