Hestestald

 

ISTANDSÆTTELSE AF HESTESTALDEN

Restaurering
Igangværende
Bygherre: Frederiksdal Slot

 

PROJEKTET

Istandsættelsen af Frederiksdals store hestestald omfatter bl.a. udskiftning af en del af det gamle tømmer, da det flere steder var råddent eller angrebet af borebiller. 

HISTORISK KONTEKST

Den store hestestald er placeret ved slottet og udgør i dag sammen med de øvrige bygninger en vigtig del af det samlede, historiske herregårdsmiljø omkring Frederiksdal Slot.

Frederiksdal står i dag som et tidstypisk landsted, der har bevaret sin oprindelige, statelige fremtræden. Landstedet indskriver sig en den tidstypiske tendens i 1740’erne- og frem til 1800-tallet, hvor en stor del af Københavns overklasse opførte landsteder nord for hovedstaden. De fulgte den enevældige konges eksempel og flyttede fritidslivet ud i det åbne og varierede landskab.

Frederiksdal var inspireret af det franske ”maison de plaisance”, et mindre landsted (lystslot), der skulle danne rammer om fritiden som et supplement til den centrale bolig i hovedstaden. For den oprindelige ejer, Schulin, var det særligt vigtigt at landstedet lå tæt på København, så han til hest kunne komme hurtigt frem og tilbage, når han skulle rådgive kongen.