Krathusvej

TAGRENOVERING

Restaurering
Udført: 2009
Bygherre: Margit Wolff Hofman-Bang 

PROJEKTET

Tagbelægningen på Gammel Skovgård på Krathusvej 36 var meget nedslidt og skulle derfor udskiftes. I samme omgang blev inddækningen omkring kvistvinduet forbedret.

Spær og lægter var i god stand og derfor blev kun tagbelægningen (tagrør) udskiftet. Taget er tækket på samme måde som det eksisterende med samme tagfodsløsning og med holstensk mønning. Kantafslutningene er ligeledes udført som de eksisterende afslutninger og vandbrædder udskiftet med brædder af lærketræ, der er overfladebehandlet med trætjære.

Kobberinddækning foran kvistvinduet er bukket i ét stykke og erstatter en tidligere uholdbare løsning med vandbrædder, der var udlagt på et tyndt lag strå.  Undersiden af kobberafdækningen er glat og i flugter med den opspændte tagfod af strå. 

HISTORISK KONTEKST

Ejendommen er opført ca. 1820 som hovedbygning til landejendommen Skovgård. Hovedbygningen måtte vige for Skovgårdsskolen og blev af Mogens Lassen flyttet til Krathusvej 36. Lassen opførte bygningen og udstyrede huset med et brandsikkert betondæk mellem 1. sal og loftrummet. Der blev ændret lidt på disponeringen og udskuddet blev udvidet en smule. Dog uden svækkelse af husets elegante træk.