Blystatue

ISTANDSÆTTELSE AF STATUE

Restaurering
Udført: 2013
Bygherre: Christian greve Lerche-Lerchenborg

 

PROJEKTET

På Lerchenborg Gods står fire bemalede blystatuer i en lindeløvgang, -en buehæk formgivet som mure, vinduer, nicher, pavilloner og portåbninger. Statuerne, der forestiller Apollon. Diana med hund, Venus Medici og Afrodite, står på sokler i hækkens nicher og fremstår i dag som en integreret del af den barokke løvmur.Umiddelbart ser statuerne ud til at være udført i sten, med deres algebegroede hvide overflader. Men for blot få år siden opdagede en medarbejder fra National Museet at her er tale om hvidmalede blystatuer, noget ældre end Lerchenborgs pompøse barokhaveanlæg, der blev etableret i åerne 1743-57.

BLYSTATUERNES HISTORIE
Der eksisterer ikke ret mange blystatuer i Danmark, og vi ved ikke ret meget om dem. Metalkonservator Caroline Arndt har derfor redegjort for blystatuernes historie og tilstand.
De fire blystatuer har været en del af en statuegruppe på 32, som oprindelig har stået i det tidligere haveanlæg bag Charlottenborg på Gammelholm i København.
De fire statuer på Lerchenborg og en enkelt statue på Fredensborg er de eneste der er tilbage. De øvrige 27 statuer er blevet smeltet om.

 

Blystatuer i legemsstørrelse eller større er typisk fra barokken. Blyet blev brugt i stedet for de langt dyrere materialer bronze og marmor. Målet var at fremstille kopier af bl.a. de populære antikke skulpturer, som skulle placeres i barokke haveanlæg. Blystatuerne på Lerchenborg anses som tidlige eksempler fra Holland (1670) og er modelleret i en udmærket kvalitet.
I  2013 blev statuen af Afrodite restaureret, som et pilotprojekt støtttet af Slots og Kulturstyrrelsen. Statuen af Afrodite stod skævt og hældte mere og mere til den ene side, med fare for at falde sammen. Statuen er nu blevet restaureret og rettet op, og står igen på sin piedistal ved godset. Der søges  nu midler til restaurering af de sidste tre statuer.
 

RESTAURERINGSPROCESSEN
Skulpturerne skal tages ned og fragtes på værksted. Korpus opskæres i enkeltdele, der er egnet til at lave forme efter. Enkeltdelene støbes i bly. Der laves nyt stativ i bronze, der skal holde statuen på plads. Til sidst skal de nystøbte dele sættes sammen.

Leif Hansen Arkitekter er husarkitekt på Lerchenborg.