UDSKIFTNING AF TAG

Handlingsplan og restaurering
Påbegyndes i 2019
Bygherre: Dansk Erhverv

PROJEKTET

Kobbertagets tilstand er kritisk. Pladerne er tyndslidte og så utætte, at regnvand trænger igennem og i dag må opsamles i spande på loftet. Som fast arkitekt på Børsen har vi udarbejdet en handlingsplan og står for den kommende restaurering af taget. 

Den oprindelige tømmerkonstruktion er i god stand. Projektet omfatter belægning af nye kobberplader og en gennemgang af dragespirets tilstand, med eventuel udbedring.

 

BLY, KANONKUGLER OG TEGL

Børsens udtryk har ændret sig meget siden opførelsen i 1620. Dengang var taget fx lavet af bly, hvilket også er det materiale, man brugte til at støbe kanonkugler med. Det betød, at man under den svenske belejring af København i 1658-59 benyttede en del af blytaget til støbning af kanonkugler for at forsvare sig mod svenskerne. Herefter stod Børsens tag med lappede huller i en blanding af blik og tegl helt indtil slutningen af det 19. århundrede.

Det var i 1883 at Børsens tag fik sit nuværende udseende. Her kom kvistene på tagets sydside til og tagbeklædningen blev ændret fra bly, blik og tegl til det kobbertag, vi kender i dag.