Skjoldenæsholm

RENOVERING AF FACADER

Restaurering
Udført 2016
Bygherre: Susanne Bruun de Neergaard

PROJEKTET

Facaderne på Skjoldenæsholm er blevet restaureret med bl.a. udskiftning af tømmer i bindingsværket.

HISTORISK KONTEKST

Den nuværende, fredede hovedbygning er opført af flere omgange, hvor den oprindelige hovedgård er bygget af rentemester Henrik Müller i 1662. I 1766 opførte Anna Joachimine Ahlefeldt Danneskiold-Laurvig den nuværende hovedbygning og lod den eksisterende hovedgård stå og opførte i sammenhæng med den en barokbygning i gule sten og bindingsværk med tegltag. Müllers fløj blev kraftigt ombygget i 1803, men rester af “Grevindefløjen” fra 1600-tallet kan fortsat ses i dag med bindingsværk og kampestensfundament.