Sandsten

PILOTPROJEKT OM SANDSTENS-KONSERVERING

Restaurering
Udført: 2011
Bygherre: Christian greve Lerche-Lerchenborg

 

PROJEKTET

Projektet bestod i et 2 ledet pilotprojekt med henblik på, at sandstenselementerne på Lerchenborg Slot bevares gennem en  konserverende behandling og at dette arbejde er baseret på tværfagligt udviklingsarbejde. Projektet begrænsede sig til sandstenselementerne på midterrisalittens havefacade. Her blev afprøvet to konserverende metoder: kiselsyreester versus kalkvand. 

Projektet blev udført i samarbejde med Kunstakademiets Konservatorskole og Slots- & Kulturstyrelsen.

SANDSTEN

De unikke sandstenselementer optræder i rige mængder på den fredede hovedbygnings facader og udgør en vigtig del af det arkitektoniske udtryk. Derfor er det særlig vigtigt at disse restaureres og vedligeholdes. De dekorative sandstensfigurer består bl.a. af skulpturer, relieffer, gesimser, trappeforløb og indfatninger på risalitterne.

Leif Hansen Arkitekter er husarkitekt på Lerchenborg.