JÆGERSBORG KASSERNE

HANDLINGSPLAN

Jægersborg kasserne, den tidligere Jægergård blev påbegyndt af Lauritz de Thurah i 1733 for Christian den 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIE
Jægersborgs gamle Kaserne var tidligere Den kongelige Jægersborg Jægergård, der oprindeligt husede jagthunde, -heste og –betjente. Bygningskomplekset  er tæt knyttet dels  til Jægersborg slot (1611-1761) og dels til Eremitageslottet i den nærliggende Jægersborg Dyrehave.

ARKITEKTUREN
Jægersborg gamle Kaserne er et symmetrisk anlagt aksefast bygningskompleks med længde- og tværgående kig mellem fire gavlkvisthuse placeret parvist mod nord og syd, samt fire tidligere hundehuse placeret parvist mod øst og vest. Mod syd er to tidligere staldlænger. På den nordøstlige beboelsesbygning ses i øst gavlen et træbeklædt klokketårn, der blev tilføjet i 1880

 

 

 

 

 

 

 

Alle bygninger er gulkalkede og omkranser et symmetrisk opbygget grønt gårdanlæg med to alléer, der vinkelret krydser hinanden. Mellem de to alléer er der grønne plæner, med brostensbelagte stier, og mellem de enkelte bygninger er der små gårdrum med smukke granit belægninger.
Gavlkvisthusene er næsten ens grundmurede og gulkalkede længe huse. De har alle rødmalede døre, hvidmalede, småsprossede vinduer og røde tegltage.

PROJEKT
Projektet omfatter en handlingsplan, der primært behandler den frede bygnings klimaskærm, samt istandsættelse af facade og tag.