Børsens Sandsten

 

RESTAURERING AF SANDSTEN PÅ  FACADER

Handlingsplan og restaurering
Påbegyndes i 2019
Restaureringsprojektet blev godkendt af Det Særlige Bygningssyn i 2018

Bygherre: Dansk Erhverv

 

PROJEKTET

Som fast arkitekt for Børsen udførte vi i samarbejde med stenkonservator Marianne Petersen, en grundig forundersøgelse og registrering af facadernes sandstensarbejder i 2015. Alle sandstensfigurerne er blevet registreret og vurderet for skader, og systematiseret i forhold til graden af forfald og de dermed nødvendige tiltag.
De mange skader på karyatiderne og de øvrige sandstensdekorationer, skyldes bl.a. saltskader forårsaget af en ny skalvæg, der blev tilført facaderne i slutningen af det 19. århundrede. Denne skalvæg er opmuret med en nyere og tættere mursten samt cementholdig mørtel, der ikke tillader bygningen at ånde. Det har betydet at bygningen ånder igennem den mere porøse sandsten.
Udskiftninger, reparationer og rekonstruktioner af forvitrede bygningsdele, samt nedbrydning af skadelige bygningsdele, vil give bygningen en mere jævn fugtdiffusion. Skalmuren udskiftes med en mur i blødstrøgne sten, der er opmuret med en kalkmørtel. Fugten vil kunne passere igennem den nye mur, og dermed befri sandstenene fra at bære fugten helt selv. På denne måde opnås både et udtryk, der er mere retvisende for børsens oprindelige skikkelse, samt en forbedring af sandstensdekorationernes forhold, så de holder længere.

BEVARINGSHOLDNING

Facadernes teknisk dårlige tilstand og bygningens uklare fortælling og identitet hænger sammen. Leif Hansen Arkitekter vurderer at Børsbygningen burde, med hensyn til dens helbred og bevaring, befries fra sin tætte maske og realisere sin iboende form og konstruktion igen.

 

 

 

 

FREDNING
Børsbygningen blev i 1856 fredet som en renæssancefacade inden den fik påsat sin skalmur: ”Societetet skal være forpligtet til bestandig at vedligeholde Børsbygningens nuværende architektoniske Ydre” (7 Werner, J.) Der kan derfor argumenteres med at skalmuren foruden at være en teknisk ulempe, også er et æstetisk fejltrin. Med restaureringen af facaderne får vi anledning til at rette denne fejl, og imødekomme intentionen med den første fredning.

GENSKABE ET MERE SAMLET RENÆSSANCEUDTRYK
Sandstensfigurerne synes at være blevet stiliseret og mere ensartet end afstøbningerne, der fremstår grovere og langt mere karakterfulde. Børsbygningens nuværende udtryk er derfor noget misvisende og et godt stykke fra den bygning Christian IV i sin tid lod opføre.Ved at realisere renæssancebygningens iboende form og konstruktion vil den få en ny helhed og en aflæselig fortælling i sit ydre. Gode materialer og passioneret håndværk vil bringe liv tilbage i de skulpturer, der skal udskiftes samt karakter og tekstur tilbage i hele facaden.
Alle hoveder, masker, Hermer og Karyatider på Børsen er forskellige. Men der er grupper med forskellige karakteristiske udtryk. Der er f.eks. forskel på de oprindelige hoveder fra 1624 og de der sidenhen er blevet udskiftet og nyfortolket i forskellige stilarter.
Der er ialt 204 Hermer og karyatidefigurer, 120 maskefigurer og 162 fordakningshoveder.

Restaurering af hele Børsbygningens sandstensarbejder er en del af den store renovering af Børsen der blev igangsat i 2022, med støtte fra en lang række Fonde, Den A.P. Møllerske Støttefond, Augustinus Fonden, AAge og Johanne Louis-Hansen Fond, Novo Nordisk Fonden, Realdania, Salling Fondene, Slots og Kulturstyrelsen, A/S D/S Orient´s Fond, Droning Margrethe og Prins Henriks Fond.