Lerkenfeld

RESTAURERING

Igangværende projekt
Bygherre: Mikkel Kragh Kjeldsen

PROJEKTER

Handlingsplan, indsættelse og restaurering af tag, facader, grundmurede forløb, udvendige trapper og etagerne.

Intentionen er at styrke Lerkenfeld igennem en revitalisering som klassisk borganlæg med fokus på strukturel bevaring.  

HISTORISK KONTEKST 

Borggården ligger meget lavt på et engdrag lige nord Lerkenfeld å, på et stensat firkantet voldsted. Det oprindelige voldsted, var omkranset af borgmure med forsvarshjørnetårne og et imponerende treetagers porthus, der ledte ind i mandsgården. I dag står hovedgården tilbage. Et velbevaret trefljøet sammenbygget anlæg med to udbygninger mod nord og trappetårn på nordsiden af hovedfløjen, omgivet af vandfyldte grave.  
Midterfløjen er den ældste. Huset har grundmuret, tøndehvælvet kælder, hvorpå der er opført to Stokværk i bindingsværk, sat med gennemløbende Stolper og med Spor af mønstermuring. Det blev bygget af Ridder Jørgen Lykke og stod færdigt i 1540.
I modsætning til borganlægget er den tilhørende avlsgård hverken gammel eller specielt bevaringsværdig. Avlsgården består således af en række bygninger opført mellem 1933 og 1985 i meget forskellige stilarter, hvilket giver et usammenhængende udtryk, der virker forstyrrende på oplevelsen af borganlægget.

Den umiddelbare styrke i anlægget er, det både er magtfuld og nøgternt og samtidig uprætentiøs i sin arkitektur. En arkitektur der med sin asymmetri og ikke tilstræbt aksefasthed alligevel virker som en velafbalanceret helhed.

PROBLEMATIKKER 

Disharmonien mellem borganlægget og den sammensatte avlsgård er udgangspunkt for konceptudviklingen. Ideen er, at omdanne avlsgårdsanlægget, så det dels understøtter oplevelsen af et samlet herregårdsanlæg, og dels kan indgå i den fremtidige drift. Der er således tale om en bevarings- og udviklingsstrategi, der som grundgreb tager udgangspunkt i herregårdens struktur og kulturmiljø og derudfra bevarer de elementer, som passer ind i strukturen, mens det øvrige nedrives for at skabe plads til en nyfortolkning af det klassiske herregårdsanlæg. 
Hermed understøttes oplevelsen af det virkeligt bevaringsværdige ved Lerkenfeld: Hovedbygningen med dens umiddelbare kulturmiljø. For det andet sikres med omdannelsen af avlsgården et bygningskompleks, der funktionelt kan gå ind i driften, hvorved Lekenfeld kan få tilført nyt liv.