TRANSFORMATION AF ERHVERV TIL BOLIGER

Ombygning
Udført: 2016

PROJEKTET

Skitseprojektet foreslår en transformation af eksisterende erhvervslokaler i fredet ejendom til lejligheder samt transformation af tidligere pakhus til 3 studieboliger.

 

HISTORISK KONTEKST

Wildersgade 41 på Christianshavn blev opført i 1600 tallet og var oprindeligt en del af Sigverts Grubbes Gård, som i dag er et velbevaret eksempel på en gård på Christianshavn. Grundene var tænkt gennemgående fra kajgade til baggade, så varerne kunne transporteres fra pramme i kajgade til opbevaring i pakhus og videre ud i landtransportgaden, hvorfra varerne blev transporteret videre ud i byen. Denne struktur kan man stadig se i Sigvert Grubbes Gård.

Huset har haft mange funktioner: Fra 1730 blev det brugt til beboelse indtil 1782, hvor stueetagen blev anvendt til synagoge med erhverv på første sal. På et tidspunkt før 1817 blev synagogen nedlagt, og stueetagen blev i stedet benyttet til vognskure. Herefter blev bygningen brugt til stald, lagerrum og udstillingslokale, indtil det blev indrettet til kontorlokale. Nu skal bygningen igen skifte funktion – denne gang tilbage til beboelse.

Pakhuset er fra omkring 1800-tallet og blev på et tidspunkt transformeret indvendigt til kontorer..