Grønvolds Høje Pakhus

TRANSFORMATION AF PAKHUS TIL ERHVERV OG BEBOELSE

Ombygning
Påbegyndt i 2015
Bygherre: Christian Petersen

PROJEKTET

Pakhuset har stået tomt i en årrække og det er et ønske fra bygherren at bliver det istandsat med en ny indretning, der vil imødekomme beboelse og erhvervsmæssige funktioner.

Projektet består således i et skitseforslag, hvor grundtanken er, at de nederste tre etager skal indrettes med store åbne rum til erhverv, og de øverste to etager under taget indrettes som ejerens bolig.

I den sydlige ende af bygningen etableres et lukket trapperum med elevator fra stue til 3. sal. Denne brandkerne fungerer som flugtvej. I kernen etableres ligeledes toiletter på alle etager, og på 3. sal toilet med bad. De murede ydervægge isoleres ikke, men tagflade og terrændæk isoleres efter nutidens standarder. Samtlige vinduer vil blive forsynet med enkelt lag forsatsvinduer med energi-coated glas.

I pakhusets facade mod Havnestræde fjernes brystninger ved stueetagens vinduer og der placeres seks nye butiksvinduer med spinkle metalrammer. Den ikke fredede mellembygning op mod hjørnehuset ved Adelgade får et nyt kombineret dør- og vinduesparti med spinkle metalsprosser, der passer til bygningens karakter.

Mod gården udskiftes den nuværende listebeklædte garageport med en ny dobbeltfløjet revleport, og de senere tilførte, usprossede vinduer udskiftes med nye vinduer udført som pakhusets eksisterende trævinduer.

Revledøre, porte og skodder fastgøres med beslag, så de står åbne og der kommer mest muligt lys ind i de store rum. Bag døre og porte etableres nye glasdøre med en smal ramme monteret på indersiden af muren, så åbningerne ikke brydes.

HISTORISK KONTEKST

Grønvolds Høje Pakhus i Sorø er opført i 1800-tallet som kornmagasin, og blev fredet i 1982. Pakhuset blev opført for købmand Grønvold, som var Præstøs mest fremtrædende købmand i 1800-tallet.

 

BEVARINGSHOLDNING

Det er vigtigt for projektet, at man også efter transformationen, kan fornemme bygningens industrielle karakter og liv som pakhus. Bygningens fremtoning udadtil ændres derfor minimalt, og indenfor bliver de store rum opdelt med respekt for bygningens historie. For at bevare mest mulig magasinkarakter, har det f.eks. været et grundlæggende princip at opføre færrest mulige skillevægge i opdelingen af rummene.