Kompagnistræde

FACADERENOVERING

Restaurering
Udført 2007
Bygherre: Peniila og Tanguy Lavoriett

PROJEKTET

Byhuset har fået restaureret sine fine gamle vinduer og døre samt tømmeret i bindingsværkkonstruktionen. Desuden er facadeudtrykket blevet forbedret med udskiftning af vinduerne i kvistene, der før var hvide, utilpassede veluxvinduer. De er blevet udskiftet med støbejernsvinduer, der skaber en bedre balance og autentisk udtryk i facaden.

Erhvervslejemålet i stueetagen er restaureret og istandsat indvendigt.

 

BINDINGSVÆRK I INDRE BY

Den fredede bygning i Kompagnistræde 23 er opført i 1734. Byhuset er et sjældent eksempel på en bindingsværksbygning i det indre København.

GADENS HISTORIE

Gaden har eksisteret lige siden middelalderen, hvor den lå helt ned til stranden. Kompagniestræde har sit navn efter en bygning, der blev opført i gaden omkring 1447 til købmændenes mødevirksomhed, som de kaldte Det Danske Compagnis Hus. Huset lå ved nuværende nr. 16 og brændte i 1728 og igen i 1795.