Tårbæk Strandvej

SKITSERING AF DOBBELTHUS

Nybyg

Skitseforslag

 

 

PROJEKTET:

Den oprindelige ejendom i 1½ etage længst mod nord på matriklen bevares for at sikre genboens havudsigt
Ejendommen mod syd nedrives da den er i en meget dårlig forfatning og ikke beboelig samtidig med at ejendommen er ved at udvikle sig til en skamplet i Taarbæk. Den erstattes af to rækkehuse. Det vil forbedre udelivet i området, da bygningen åbner udsigten op mod vandet.

Parkering sker under bygningen, og boligen er i to etager, for at overholde ønsket om grundstørrelser i byplanen der er mellem 300 og 400 m2.
Bygningen har tagterrasse, der erstatter et friareal da det meste udeliv vil ske herpå. Bygningernes størrelse er tilegnet familier uden eller med små børn, så behovet for andre områder på grunden end terrassen vil være minimalt.
Den nye bygning følger i store træk den nedrevne bygnings ydre former, er dog lidt dybere, så byplanvedtægtens krav om uændret bygningsstruktur i området bibeholdes.