Nebbegård

Tagrenovering

Restaurering
Udført 2008
Bygherre: Johs. Andersen

 

PROJEKTET

Nebbegårds gamle mansardtag var ikke blevet renoveret i omkring 100 år og trængte til en udskiftning. Renoveringen af taget bestod bl.a. i at tilføje indvendig isolering og opsætning af undertag af brædder og tagpap. Tagkonstruktionens tømmer var i god stand, og skulle kun udskiftes få steder. Til den store tagflade blev der valgt røde, håndstrøgne Dantegl af ler fra Volstrup Teglværk og tagfladens udtryk forbedret ved at udskifte de moderne ovenlysvinduer med traditionelle støbejernsvinduer.

HISTORISK KONTEKST

Nebbegård er en gammel hovedgård, hvis historie strækker sig helt tilbage til 1300-tallet, hvor Valdemar Atterdag i 1348 indgik et forlig med den holstenske greve Gerhard d. III. Dengang var det et voldsted og lå placeret på en nebbe omkring 300 meter fra gårdens nuværende placering. Det er fra denne placering at gården har fået sit navn: en nebbe betyder næs.

Hovedbygningen er fredet blev fredet i 2013.