Frederiksborg Slot, Oversigtsplan

DET KONGELIGE BYGNINGSDIREKTORAT NR. 4

I projekterne på Frederiksborg Slot arbejder LEIF HANSEN Arkitekter som en del af TEAM ERIK, under det kongelige bygningsdirektorat nr. 4. LEIF HANSEN Arkitekter arbejder selvstændigt med ansvar for tildelte opgaver, hvorunder tegnestuen har særlig specialviden og erfaring.

Påbegyndt 2021

 

 

 

 

BESKRIVELSE
Frederiksborg Slot er opført på tre forbundne småøer i Slotssøen. På den yderste ø ligger selve slottet, på den mellemste den ydre gård med Neptunfontænen og det store port tårn. På den sydligste ø er der administrationsbygninger og stalde. LEIF HANSEN Arkitekters projekter koncentrerer sig til hovedslottet, og omfatter den midterste bygningen, kaldet Kongefløjen, Terrassebygningen samt karnappen på kirkegavlen på slottets vest fløj. Arbejdet på kongefløjen er inddelt i to dele, Marmorgalleriet, og Kongefløjen:
Marmorgalleriet, består af marmorarbejder på syd facadens to nederste etager.
Kongefløjen, består af murværket på kongefløjens syd facade, samt kobbertaget på hele tagryggen.
Terrassebygningen, består af bygningskroppen, bygningsdele, som søjler og hvælv.
Kirkekarnappen, består af karnap af sandsten der spænder over tre etager på vest fløjens sydlige gavl.
OVERSIGTSPLAN
Genopretningsarbejdet på Frederiksborg slot indledes med en oversigtsplan for hver bygningsdels tilstand og behov. Bygningsdelene vurderes i forhold til behovet for forundersøgelser, risici, omfang og tilgængelighed til ressourcer. Samtidig beskrives de logistiske udfordringer kort.Udgangspunktet for genopretningsplanen er en dybdegående vurdering af omfanget af restaureringsarbejdet, samt en sammenlignende vurdering af bygningernes akut tilstand og risici for tidsmæssig udskydelse, før udarbejdelse af en egentlig tidsplan udføres.