Højgården på Sejerø

TOTAL ISTANDSÆTTELSE AF HØJGÅRD

Restaurering og istandsættelse
Igangværende
Bygherre: RealDania

 

LOKAL BYGGESKIK

Højgården på Sejerø er en firelænget gård, med et lukket gårdrum. Den bliver sat i stand for Realdania og indrettes til beboelse.

 

BEVARINGSHOLDNING

Projektet handler i høj grad om at fastholdelse og formidle den lokale byggeskik på Sejrø. Gården bevares og restaureres fordi der i de originale ruminddelinger og traditionelle håndværksmetoder findes mange fortællinger om livet og byggeskikken på øen. Det særlige ved bindingsværket på denne højgård er en såkaldt sidebåndskonstruktionen, der sidder indvendigt på stolperne.