Sankt Gertruds stræde 8, Kbh. K.

RESTAURERING AF BINDINGSVÆRK, VINDUER,TAGRENDER OG NEDLØB
I SIDE- OG BAGHUSETS FACADER.

Opført i 1735- slut 1800 tallet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARKITEKTUR:
Sankt Gertruds Stræde 8 består af to forhuse, nr. 8A og 8B.
Forhuset nr. 8A blev opført i 1735 for bødker Lars Nielsen. Det blev, i slutningen af 1700-tal forhøjet til tre etager med kvist over to fag og med hovedgesims i samme højde som nabohuset. Side- og baghuset blev formentlig opført i anden halvdel af 1700-tallet.
Forhuset nr. 8B mod nord blev også opført i 1735 af murermester Jens Nielsen Roskilde. Facaden og tre etager af bagsiden var grundmurede, resten stod i bindingsværk. Side- og baghuset var oprindelig to etager høje med halvtag. Sidehuset havde kvist over to fag og baghuset over tre fag.  I slutningen af 1800-tallet blev side- og baghuset forhøjet og ombygget til deres nuværende udseende.
Husene er indrettet med butikker i kælderen og lejligheder på tre etager.De to ejendomme udgør en sjældent velbevaret helhed fra 1700-tallets midte med forhuse, sidehuse og baghuse.  Husenes proportioner og planmæssige disponering er således karakteristisk for det københavnske byggeri efter branden i 1728 og senere forhøjelser og mindre ændringer understreger kun den typiske udvikling, som beboelsesbyggeriet i det indre København har gennemgået.  Ejendommene må betegnes som perler blandt den ældste, københavnske bebyggelses- og bolighistorie og deres facadeudtryk løfter hele gadeforløbet.

 

PROJEKTET:
Istandsættelse af alle side- og baghusets facader, bindingsværk, vinduer, tagrender og nedløb. Arbejdet udføres så bindingsværk og vinduer ikke rettes unødigt op. Hejsekvisten i baghuset istandsættes på kvistens front.
Facaderne i gården og på bagsiden af baghuset afrenses ved afslibning og kemisk afrensning. For at opnå en naturlig og diffusions åben overflade ønskes facaderne efterfølgende kalket.
Bindingsværk renses for plastikmaling og de rådskadetter stolper, dok, rem og løsholt udluses. De berørte tavl nedtages i forbindelse med bindingsværks reparation og murstenen afrenses og genbruges.
Tavlene kalkes gule og bindingsværk trætjæres (i stedet for den nuværende brune plastik maling).
Vinduerne totalafrenses for maling, og hjørnebånd rustbehandles. Vinduerne eftergås, snedkerrepareres og gennemgås for gang og funktion. Vinduerne kittes og males efterfølgende med linolie maling.