Børsen, Udskiftning af murværk

BØRSEN. MURVÆRK

Børsbygningen er opført i perioden 1620-24
af arkitekterne Lorenz van Steenwinckel og Hans van Steenwinckel den yngre.  
LEIF HANSEN Arkitekter har været husarkitekt siden 2011
Bygherre: Dansk Ervherv

PROJEKTMÆSSIG KONTEKST

Udskiftning af Børsbygningens skalsten er en del af den store renovering af Børsen der blev igangsat i 2022, som også omfatter nyt kobbertag samt restaurering og gennemgang af alle sandstensarbejder på Børsens gavle og facader. Projekterne får støtte fra en lang række Fonde, Den A.P. Møllerske Støttefond, Augustinus Fonden, AAge og Johanne Louis-Hansen Fond, Novo Nordisk Fonden, Realdania, Salling Fondene, Slots og Kulturstyrelsen, A/S D/S Orient´s Fond, Droning Margrethe og Prins Henriks Fond.

PROJEKTET
Ved restaureringen i 1880 fik Børsbygningen påmuret de nuværende røde hårdtbrændte skalsten, der er sat i 3-6 cm. tykt lag cementmørtel. Det har vist sig at fugten, der trænger op i murværket fra undergrunden, ikke kan passere igennem de hårdtbrændte skalsten og fordampe ad den vej. Istedet vandre fugten ud i sandstensarbejderne og bevirker at disse forvittre betydelig hurtigere end før udskiftningen af det yderste lag mursten.
Projektet består i at udskifte skalstenen fra 1880 med en mursten der kommer så tæt på den sten Børsbygningen oprindelig er opført med.

Tegnestuen har været igennem et langt forarbejde med undersøgelse af historiske kilder, tegninger og tidlige fotografier der viser Børsbygningens tidligere murværk. Ved oprettelsen af et prøvefeltet sommeren 2023, blev skalstenen hugget af, og Børsbygningens oprindelige murstensfacade undersøges i forhold til murstenenes farve, størrelse, forbandt, fugetype og bredde, for at muliggøre genskabelsen af bygningens oprindelige udtryk.

HISTORIE

Børsbygningen har byplanmæssige en vigtige placering i forhold til udviklingen af byen København. Som handelshus har Børsen været landets vigtigste kontakt til det store udland. Både i forhold til nye varer, ideér, videnskabelig og bymæssig udvikling. Alle bymæssige foranstaltninger er startet i Børsen, og er herfra sivet videre ud i byen og til resten af landet. Det gælder Danmarks første markedshal, posthus og bank, boghandlere mm. Folkelivet har tilsvarende været rigt og levende. Børsen har både fysisk og på tanke og ideplan været omdrejningspunkt for hovedstaden og hele landets udvikling. Børsen  fungerede helt op i 1800-tallet som varebørs. Frem til 1974 rummede bygningen Københavns Fondsbørs.. I dag er bygningen ejet af Dansk Erhverv, og fungerer derfor som kontorbygning og hovedkvarter for en af landets største erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer.

ARKITEKTUR
Børsbygningen er opført af Christian den Fjerde i nederlandsk renæssancestil i perioden 1620-24, og regnes for et af de fineste eksempler på Nederlandsk renæssance i Danmark.
K
ong Christian den Fjerde var dog ikke tilfreds med Børsbygningens oprindelige opførsel da den stod færdig i 1624, med afvalmet, blytækket tag. Den skulle gøres mere ”kongelig”. Allerede i 1624 suppleres Børsbygningen med 2 store og 9 små prydgavle, samt 74 tagvinduer. I 1777  fik bygningen tilføjet det snoede dragespir udformet som fire dragehaler der snor sig om hinanden. Når man således anløb Københavns havn blev Børsbygningen nem at skelne fra alle de øvrige bygninger, som Kongens varebørs.