Jomfruens Egede

HANDLINGSPLAN FOR HERREGÅRD

Handlingsplan
Udført 2008
Bygherre: Niels Peter Eyber

PROJEKTET

I 2008 udarbejdede vi en handlingsplan for denne historiske perle som i den grad fortjente et vedligeholdsmæssigt løft. 

ERREGÅRDENS TIDLIGE HISTORIE OG NAVN

Gården, der oprindeligt hed Egedegaard, kan spores helt tilbage til 1346. Dengang var den ejet af en af kong Valdemar Atterdags tro mænd, Uffe Pedersen Neb, ejede gården. Det nuværende navn har gården fået efter de to ugifte adelsjomfruer, Ermegaard og Birgitte Bille, som i 1542 arvede gården efter deres far.

Engang lå der en landsby omkring herregården, men den blev brændt ned af svenskerne i 1658, hvorefter landsbyens jorde blev lagt ind under herregården. I dag er det således kun herregården og Øster Egede Kirke der står tilbage som spor efter landsbyen.

 

KLASSICISME, H. C. HARSDORFF

Da Christian 5.s elskerinde Sophie Amalie Moth, grevinde af Samsøe, i 1674 købte Jomfruens Egede, undergik hovedbygningen en gennemgribende ombygning og fik tilbygget en ny sydfløj. Det var arkitekt C.F. Harsdorff og J.C. Lillie der, som to af tidens bedste arkitekter, stod for ombygningen. ved at nedlægge Vestfløjen og forlænge sydfløjen, blev herregården ombygget til et parallelanlæg, hvor gården til den ene side blev åben mod kirken og til den anden side mod avlsbygningerne. I samme omgang blev bygningernes fremtoning ændret fra renæssancestil til C. F. Harsdorffs klassicistiske stil. 

 

ENESTÅENDE INTERIØRKUNST

Arkitekterne, kunstnerne og håndværkerne fik ret frie tøjler til at udføre opgaven som lød på en kombination af arkitektonisk og kunstnerisk om- og tilbygning, udsmykning og dertil møblering. Udsmykningen af både rum og møbler er noget helt særligt og Nationalmuseet angiver i en rapport om Jomfruens Egede, at;

“Det er formentlig et af hovedværkerne, hvis det ikke ER hovedværket, i dansk interiørkunst fra slutningen af 1700-tallet”