BØRSEN UPDATES

NY DOKUMENTAR PÅ DR1: ’Børsen – Danmarkshistorie i flammer’

I programmet deltager udover Brian Mikkelsen, Anders Ravn Sørensen, historiker og forfatter til kommende bog om Børsen, Bente Scavenius, kunstkritiker, Ulla Tofte, direktør, Nationalhistorisk Museum, Jørgen Mikkelsen, seniorforsker og arkivar, Rigsarkivet, Johanne Bornemann Mogensen, konservator, Nationalmuseet, Bjørn Nørgaard, kunstner, og Leif Hansen, restaureringsarkitekt på Børsen.

Dokumentaren kan ses på DR1 torsdag den 2. maj klokken 20.00 og på DRTV fra samme dag klokken 6.00.

DEN IGANGVÆRENDE RESTAURERING AF BØRSBYGNINGEN

”Bygninger skal bygges og restaureres, så de kan ældes i skønhed,” er restaureringsarkitekt Leif Hansen motto. Med dette afsæt har arkitekten og hans team hos LEIF HANSEN Arkitekter arbejdet igennem en årrække for at gøre Børsen klar til sin 400-års fejring i 2024. Dette restaurerings- og renoveringsarbejde blev brat afbrudt af branden d. 16. april.

Tirsdag morgen den16. april stod Børsen indhyllet i stillads. De første håndværkere var i gang med kobbertagsarbejdet fra morgenstunden. Som alle andre dage mødte nogle af landets dygtigste håndværkere ind for, at dette danske vartegn kunne stå klar med nyt kobbertag, undertag, murværk og meget mere. De 400 år skulle fejres med manér. For Børsen skulle selvfølgelig fremadrettet kunne ældes i skønhed de kommende århundreder.

Pludselig sker det, der bare ikke må ske. Børsen, et af landets mest ikoniske historiske bygninger, står i brand. Årsagen til branden kender vi fortsat ikke.

Ingen af os bryder os om at mindes denne dag. Billedet af dragespiret, der vælter, vil for altid stå knivskarpt. Sådan er det for tegnestuens arkitekter, håndværkere, for Dansk Erhvervs 400 medarbejdere, myndighederne, beredskabet, brandmændene, nationalmuseet, slots- og kulturstyrelsen, og de mange andre, der snarrådigt trådte i karakter for at redde kulturskatte, inventar og så meget af bygningen som muligt. Sådan er det også for de tilfældige lokale forbipasserende, ja, for hele den danske befolkning, der fulgte med på mobil og i fjernsyn. Det var et stykke Danmarkshistorie og en del af vores identitet, der gik op i flammer denne tirsdag.

Heldigvis var den instinktive reaktion fra alle, at Børsen skulle genopbygges. Sorg er ikke til glæde vendt, men sorgen er vendt til håb. Dansk Erhvervs direktør Brian Mikkelsen lagde for, og så fulgte Statsministeren, Kongen, fonde, erhvervsvirksomheder og den danske befolkning. Alle stod sammen om, at Børsen skal rejses og på fode igen. Børsen med det elskede og eventyrlige vanddragespir af bly fra 1777. Vanddragerne der ironisk nok skulle beskytte Børsen mod ildebrand.

Gennem de sidste 17 år har LH arkitekter løbende vedligeholdt og restaureret Børsbygningen både inde og ude. Som arkitekt Leif Hansen siger: ”Få kender bygningen så godt som os. Vi er mange medarbejdere, der har lagt vores hjerteblod i den historiske Børsbygning.”

BØRSENS MURVÆRK

Ved restaureringen i 1880 fik Børsbygningen påmuret de nuværende røde hårdtbrændte skalsten. De er sat i 3-6 cm cementmørtel. Desværre har det vist sig, at fugten trænger op i murværket fra undergrunden og fugten kan ikke slippe igennem de hårdtbrændte skalsten. Ved at udskifte den hårdtbrændte skalsten med en teglsten udført efter arbejdsmetoder som på Chr. D. 4. tid, kan vi både sikre at fugten kan diffunderer gennem murstenene, men også at give Børsbygningen et udtryk så tæt som muligt på, den oprindelig Børsbygning blev skabt med i 1624. Man arbejdede intenst på genskabelsen af det smukke murværk.

Den hårdt brændte maskin skalsten fra 1880 sat i cement (billedet til venstre)
Den håndstrøgne, ringovnsbrændte teglsten sat i mørtel med en blød rygfuge fra prøvefeltet 2023/24 (billedet til højre).

Dette udskiftningsarbejde var igangsat med henblik på at give Børsbygningen et udtryk så tæt som muligt på, den oprindelig Børsbygning blev skabt med i 1624.

Prøvefeltet af murværk nåede også at stå færdigt, og vidner om hvordan Børsbygningen kunne have set ud i år 2027, hvis arbejdet var forløbet som planlagt.

Børsens sandstensfigurer

Fugten fra murværket var trængt ud i sandstensfigurerne. Dette har forårsaget forvitringer af de mange unikke figurer. Hvert hoved, maske, herme og karyatide på Børsen er forskellig. Ikke kun Børsspiret taler til fantasien. Det gør sandstensfigurerne også. Disse individuelle sandstensarbejder består af:

  • 86 fordækningshoveder med et naturalistisk udtryk
  • 136 maskefigurer
  • 240 hermer og karyatider.

En herme er en stensøjle med en mandlige figur opkaldt efter guden Hermes. De var beskyttere af rejsende og handelsfolk og derfor ganske passende på netop en Børsbygning. Karyatider er de tilsvarende kvindelige figurer efter græsk forbillede.

Da de 462 sandstensfigurer var tilsodede og medtagne af forurening, har LH Arkitekter i forbindelse med den løbende bygningsvedligeholdelse fotoregistreret og kategoriseret dem efter nummer.

Børsens sandstensfigurer er tilsodede og forvitrede.

Børsens kobbertag

Det gamle kobbertags tilstand var kritisk med så tyndslidt og utæt, at regnvand trængte igennem taget. Derfor er det 140 år gamle kobbertag blevet afmonteret og rullet af i baner for at blive omsmeltet og genbrugt. Et nyt kobbertag stod næsten færdigt, hvor blødt kobber var blevet foldet og bukket i skarpe linjer, så Børsbygningens fine profileringer overalt var tilpasset. Dette højt specialiserede arbejde udføres udelukkende med håndværktøj som for 100 år siden.

Under kobberet er det gamle undertag blevet erstattet med et nyt. Det gamle undertag viste sig at være for ujævnt, da de lange planker med tiden havde slået sig og hang buede mellem spærene. De gamle planker er blevet gemt og genbrugt. Fyrtræet til det nye undertag er vokset og skovet nord for Polarcirklen oppe i Finland. Her vokser træerne meget langsomt. Træet bliver derfor særlig hårdt og stærkt med en stor tæthed, som er en Børsbygning værdigt.

Børsens gamle kobber tæret og utæt.

Den 16 april 2024, havde kobbertækkerne nået at lægge et smukt nyt kobbertag hen til spiret. De små tagkviste havde fået tilføjet en lille skotrende i overgangen til taget, som sikrer at sammenstødet mellem tag og kvist er tæt.

Det er en af de få nødvendige forbedringer, der er blevet foretaget i forbindelse med Børsrestaureringen.

Børsens restaurering

For at gennemføre den planlagte renovering, har Børsen modtaget generøse fondsbevillinger fra A. P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Novo Nordisk Fonden, Realdania, Salling Fondene og andre. Dansk Erhverv har bidraget med 50 millioner dkr. Med fondsstøtten og bygherren Dansk Erhvervs bidrag kunne restaureringsprojektet gå i gang i 2022.

Siden igangsættelsen har tegnestuens medarbejdere opmålt, tegnet og fotograferet alle dele af Børsbygningen. Samtlige arkivalier om bygningen er gravet frem og sat i system. Herudfra er der udarbejdet en restaureringsstrategi som grundlag for det omfattende restaureringsprojekt i tæt samarbejde med bygherren Dansk Erhverv samt med Slots- og Kulturstyrelsen.

Redning af 40% af Børsbygningen

Fyrre procent af Børsbygningen blev heldigvis reddet. Dette skyldes flere forhold, først og fremmest brandvæsnets indsats, men også fordi LEIF HANSEN Arkitekter i 2024 har etableret en hel ny såkaldt brandkamserstatning. Kendskab til bygningens indretning, hulrum og brandmæssige svage områder, har i brandsituationen været med til at anvise indsatsområder for brandvæsenet, herunder brandvæggen, hvor branden blev holdt i skak, samt hvor der skulle sættes støttende foranstaltninger op.

”Selve genopbygningen af Børsen vil tage 6-8 år”, fortæller arkitekt Leif Hansen. ”Vi er faktisk godt stillet i forhold til at føre bygningen tilbage, da 40% af bygningen står her endnu. Og målet er som hidtil at bygge og restaurere vores Børsbygning, så den kan ældes i skønhed til glæde for vores børn og børnebørn.”

Billedet viser tydeligt, hvor den nye brandkam har stoppet branden. Her kunne brandvæsenet sætte ind med en forebyggende indsats