ROSENBORG SLOT,

 

 

 

HISTORIE
Vinterstuen blev skabt i perioden 1613-1615 som Christian 4.s private modtagelses- og opholdsrum i tilknytning til hans lejlighed i slottets stueetage. Stueplanen var dengang alene reserveret til ham og hans hustru isoleret fra kongeboligens øvrige officielle rum. Kun Christian 4. og hans allernærmeste havde derfor adgang hertil. Vinterstuens indretning bærer præg af denne særstatus i krydsfeltet mellem privatrum og offentlig repræsentation.
Vinterstuen er udstyret med usynlige døre skjult bag panelernes udskårne søjler og indfældede malerier. Der er ingen tydelige ud- og indgange. Den eneste forbindelse til omverdenen er lyset gennem de blyindfattede ruder. Rummets intime og lukkede karakter understreges af de usynlige lydkanaler til musik i gulvets hjørner og de indbyggede kommunikationskanaler i væggene. Spor fra sidstnævnte er bevaret i den ene vinduesniche. Sammen med kighul i døren til sovekammeret fortæller disse tiltag om Christian 4.s glæde ved teknologi og begejstring for leg med sanserne.
Med de mange tiltag leger rummet ikke alene med sanserne i tråd med samtidens manieristiske opgør med logik og harmoni – hvor er dørene henne? hvor kommer lyden fra? – men fremviste også de nyeste teknologiske landvindinger. 
PROJEKT
At udvikle en løsning til brandsikring af Vinterstuen på Rosenborg.
Tegnestuen har stået for 3D opmålingen af Vinterstuen, som skal danne grundlaget for en gennemgribende restaurering af rummet.
Udfordringen omkring brandsikringen har være at få placere de tekniske installationer, som rørføringer og selve brandsikringsanlægget, mellem originale paneler, profiler og vægmalerier fra 1600-tallet.
Som brandsikringsløsning er valgt Inert gasslukning. Gassen reducerer iltprocenten i rummet og slukker på den måde branden. Men mennesker kan stadig opholde sig i et rum efter udløsning af systemet, da iltkoncetrationen ikke sænkes under hvad mennesker kan klare at opholde sig i.