Klosterengen

ENEBOLIG i ROSKILDE

Tilbygning og ombygning
Igangværennde
Bygherre: Susanne Borenhoff

TILBYGNING

En eksisterende havestue fra 1960-erne fjernes, og en ny havestue opføres i samme fodaftryk. Den nye havestuen får muret skorsten og tag med rejsning, der passer bedre til husets form og materialer.

 

NYT TAG

Huset og den nye tilbygning får nyt tag med røde vingeteglsten med moderat farvespil i brændingen.