Møntergade

RESTAURERING AF STUE OG KÆLDER

Restaurering
Igangværende
Bygherre Frederik Ahlefeldt-Laurvig