Oldfuxvej

ISTANDSÆTTELSE

Istandsættelse
Udført 2015
Bygherre: Rikke Beyer

PROJEKTET

Bygherre ønskede nyt tag på sit enfamiliehus. I den forbindelse blev der etableret fast undertag, hvilket krævede at taget blev hævet ca. 10 cm. Denne udfordring imødekom vi ved at indmure et standerskifte, hvor der oprindeligt var et rulleskifte. De løse sten i gesimsen blev ommuret og en ekstra sten påmuret. De nye sten var af samme type og passede i udseende til de eksisterende sten i facaden.

De nye tegl, der blev valgt til taget er kulbrændte, håndbearbejdede vingetegl af den lille, gamle danske model.

 

BEDRE BYGGESKIK & BEVARINGSHOLDNING

Villaen blev opført i 1929 som et enfamilieshus, og har i dag en bevaringsværdi på 4. Huset tilhører Bedre Byggeskik, og de murede detaljer udgør er en stor del af bevaringsværdierne i denne periodes bygninger. Udover de enkle, afdæmpede murværksdekorationer er bygningernes overordnede arkitektoniske komposition, velkomponerede facader samt den høje håndværksmæssige bearbejdning et særligt kendetegn for Bedre Byggeskik huse. Det var derfor en udfordring at hæve taget uden at forstyrre husets stilhistoriske udtryk og overordnede proportioner.

Vi ønskede at indgrebet skulle underordne sig bygningens bevaringsværdier og således ikke gøre noget større væsen af sig. Vi løste derfor problemet ved at tage udgangspunkt i en håndværksmæssig tilgang i tråd med Bedre Byggeskiks ånd. Det blev gjort ved at etablere et standerskifte i stedet for et rulleskifte i gavlene og indmure et ekstra skifte i tagfoden. Med denne løsning var det således muligt at hæve taget og samtidig sikre at huset stadig fremstår med en veldefineret overgang mellem tag og facade samt en flot svungen opskalkning.