Dronningensgade 16, Christianshavn

FACADERENOVERING OG RENOVERING AF TAGLEJLIGHEDER.
Dronningensgade 16 3. th. og Dronningensgade 16 3. tv.

H

HISTORIE
Ejendommen er bygget i 1869 til arbejderboliger. De små lejemål blev i 1993 ombygget og byfornyet af byfornyelsesselskabet København, hvor ca. 30 lejligheder blev til 17 ejerlejligheder. I de sammenlagte lejligheder blev etableret nye toiletkerner og køkkener.
OPGAVENS OMFANG
En omdisponering af loftrummet med en koncentrering af pulterrummene i gavlene. Loftets midterste del omstruktureres til to lejligheder med hems.
Ejendommen tilføres kviste. Der er valgt en klassisk kvist der i udtryk passer til tidspunktet hvor bygningen er opført. På gadesidens store tagflade etableres 5 tre fags kviste, der placeres taktfast og roligt i tagfladen. Mod gården er variationen større og afspejler i højere grad de funktioner der er blevet tilføjet ejendommen. Facaden er bevaringsværdig i kategori 3. Den kalkes i en okkergul farve.