Frederiksborg Slot, Kongefløjen

DET KONGELIGE BYGNINGSDIREKTORAT NR. 4.
I projekterne på Frederiksborg Slot arbejder LEIF HANSEN Arkitekter som en del af TEAM ERIK, under det kongelige bygningsdirektorat nr. 4. LEIF HANSEN Arkitekter arbejder selvstændigt med ansvar for tildelte opgaver, hvorunder tegnestuen har særlig specialviden og erfaring.

Påbegyndt i 2021

 

BYGNINGSHISTORIEN
Frederiksborg Slot blev opført af kong Christian 4. i årerne 1600 -1625.
Slottets grundplan afspejler den enevældige konges magt, med Kongefløjen som den ophøjede inderst placerede bygning beskyttet af administrationsbygninger og stalde.
Byggestilen er nederlandsk renæssance. Røde munkesten afbrudt af vandrette sandstensbånd og sandstensindfattede vinduer med trekantfrontoner dekoreret med forskellige hoveder«. Svungende gavle med sandstensbånd, volutter og pinakler, og kobberbelagte tage og spir. Som et særligt dansk træk har Christian d. 4 holdt fast i udvendige trappetårne, hvoraf Kongefløjen har to mod gården. Mod slotssøen flankeres kongefløjen af to hjørnetårne; det vestlige Mønttårn og det østlige Jægerbakketårn,
Kongefløjen blev i 1621 udsmykket mod gårdspladsen med »Det Store Galleri«. En facadeudsmykningen i to etager udført i Amsterdam af Hans van Steenwinckel.
Søjler og gudestatuer i det oprindelige marmorgalleri er siden blevet erstattet med figurer i sandsten og zink henholdsvis i midten af 1700-tallet og i slutningen af 1800-tallet.
I 1859 brændte en stor del af slottets ned, heriblandt Kongefløjen. Arkitekten Ferdinand Meldahl stod for arbejdet med at genskabe de nedbrændte bygninger.
OPGAVEN
Frederiksborg Slot består af få bygningsdele fra det oprindelige slot fra 1600 tallet, dele der er restaureret eller erstattet i det 1700 og 1800 århundrede, samt fra Meldahls genopbygning. Særlig sandstenshovederne har fået meget forskellige udtryk uahængig af stilperiode ihvilken de er blevet restaureret eller genhugget.
Ud over materiale og byggetekniske udfordringer er det tegnestuens opgave at navigere i konglomeratet af forskellige stiludtryk og udvikle en restaurerings holdning for det samlede stilhistoriske udtryk. OMFANG
U
dskiftning af kobbertaget og eftergang af tagkonstruktionen samt kvistene. Udskiftning af nedbrudte sandstenselementer som vinduesindfatninger, gesimser, facadebånd, vinduesfrontoner og sparehoveder.
Afformning af sandstenselementer, ved henholdsvis udskiftning/afrensning/rustbeskyttelse af murankre. Udbedring af revner i murværk forårsaget af rustne ankre. Gennemgang af fuger. Istandsættelse af vinduer, døre og porte.