Søndre Magasin

ISTANDSÆTTELSE AF SØNDRE MAGASIN

Handlingsplan og renovering
Udført: 2013
Bygherre: Formand Mathias Fabricius

PROJEKTET

Projektet omfatter en handlingsplan, der primært behandler den frede bygnings klimaskærm, samt istandsættelse af facade og tag. 

HISTORISK KONTEKST

Søndre Magasin på Holmen blev opført i 1774, som en del af det militære anlæg. Den 140 meter lange bygning ligger mellem  Nordre Magasin og masteskurene. Søndre Magasin kaldtes oprindeligt for Takkelloftsbygningen, da bygningerne blev brugt til at opbevare takkelage (dvs. bomme, vanter og skøder). Den nordligste var Søværnets Hovedmagasin og kaldtes derfor for hovedmagasinbygningen. Senere blev de begge anvendt som magasiner, og bygningerne fik en ekstra etage.