Lerkenfeldt

REVITALISERING AF LERKENFELDT
Udarbejdelse af handlingsplan
Udført: 2008
Bygherre: Mikkel Krag Kjeldsen

PROJEKTET

Udarbejdelse af en handlingsplan for denne historiske perle som i den grad fortjener et vedligeholdsmæssigt løft. Handlingsplanen består i at styrke Lerkenfeldt igennem en revitalisering som klassisk borganlæg med fokus på strukturel bevaring. 

Disharmonien mellem borganlægget og den sammensatte avlsgård er udgangspunkt for konceptudviklingen. Ideen er, at omdanne avlsgårdsanlægget, så det dels understøtter oplevelsen af et samlet herregårdsanlæg, dels kan indgå i den fremtidige drift. Der er således
tale om en bevarings- og udviklingsstrategi, der som grundgreb tager udgangspunkt i herregårdens struktur og kulturmiljø og derudfra bevarer de elementer, som passer ind i strukturen, mens det øvrige nedrives for at skabe plads til en nyfortolkning af det klassiske herregårdsanlæg.
Hermed understøttes oplevelsen af det virkeligt bevaringsværdige ved Lerkenfeldt: Hovedbygningen med dens umiddelbare kulturmiljø. For det andet sikres med omdannelsen af avlsgården et bygningskompleks, der funktionelt kan gå ind i driften, hvorved Lekenfeldt kan få tilført nyt liv. 

HISTORISK KONTEKST

Hovedgården består af et velbevaret borganlæg med hovedbygning og volde, som blev bygget af Ridder Jørgen Lykke og stod færdigt i 1540.

I modsætning til borganlægget er den tilhørende avlsgård hverken gammel eller specielt bevaringsværdig. Avlsgården består således af en række bygninger opført mellem 1933 og 1985 i meget forskellige stilarter, hvilket giver et usammenhængende udtryk, der virker forstyrrende på oplevelsen af borganlægget.