Gotvedinstituttet

NY KLIMASKÆRM OG GYMNASTIKSAL 

Restaurering og ombygning
Udført 2009-13
Bygherre: Gotvedinstituttet

Renovering af tag

Opgradering af interiør

PROJEKTET

Om ugen bruger 1200 gymnaster skolen, hvilket kan lade sig gøre, fordi bygningen både er robust og veldisponeret. Men efter godt hundrede år var bygningens klimaskærm nedslidt og trængte i høj grad til en grundig istandsættelse.

Taget skulle udskiftes eller omlægges, facadens renoveres ved udkransning af alle fuger og omfugning og vinduer skulle afrenses og males. For at bevare et homogent udtryk efter renoveringen valgte vi at genanvende tagstenene, som er i god stand, og det lykkedes at finde brugte suppleringssten af akkurat samme type. Hele bygningen blev forsynet med forsatsvinduer med energiglas, hvilket har forbedret indeklimaet væsentligt samtidig med at varmeregningen er reduceret til omtrent det halve.

Anden etape var en opgradering af bygningens indre sammen med inddragelse af inspektørlejligheden til gymnastiksal. Det var meget vigtigt at funktionen kunne bibeholdes i bygningen, og ikke fx blive tilføjet som en tilbygning. Ved denne omdannelse til gymnastiksal kom gymnastikuddannelsen igen tilbage til gymnastikhuset, da denne før var placeret på en anden lejet lokalitet.

Alle tekniske installationer blev skiftet og overflader behandlet med respekt for P. V. Jensen Klints bygning.

HISTORISK KONTEKST

Skolen blev bygget til N. H. Rasmussen af P.V. Jensen Klint i 1898. Bygningen er fredet og meget intakt. Både bygningens oprindelige arkitektur og funktion som gymnastikhus lever videre i bedste velgående i dag.

 

FONDE

En generøs donation fra A.P. Møller Fonden og stor velvilje fra KUAS gjorde det muligt at give bygningen det tiltrængte løft. Omdannelsen af lejlighed til gymnastiksal blev ligeledes muliggjort af fondsmidler; Veluxfonden, Realdania og Knud Højgård Fonden stillede venligst midler til rådighed og det omfattende projekt blev muliggjort.