Kalundborg Friskole

INDRETNING AF LOFTETAGE

Handlingsplan, restaurering og ombygning
Udført: 2011-14
Bygherre: Christian greve Lerche-Lerchenborg

PROJEKTET

Kalundborg Friskole har til huse i en tidligere staldbygning på Lerchenborg Gods, som vi er husarkitekt for. Friskolen havde et stort behov for udvidelse af klasserum på grund af stor elevtilgang, hvorfor det var et stort ønske at indrette nye klasserum i den ubenyttede loftetage.

For at få dagslys til tagetagen, blev der etableret 4 nye kviste på bygningens sydfacade såvel som nordfacade, samt suppleret med nye støbejernstagvinduer. Kvistene er udført med de oprindelige kviste som forlæg, med muret spejl, zinkflunker og med tegldækning. Udover de nye vinduer i tagfladen, er der ikke udført yderligere indgreb i bygningens ydre.

Indgangen til loftetagen sker fra en eksisterende indgangsdør i bygningens sydfacade, hvorfra eleverne igennem et nyt trapperum har adgang til to klasserum i stueetagen og to klasserum i loftetagen. 
Der er indrettet 3 klasserum i den nye loftetage samt et disponibelt rum.
Desuden har eleverne fået en hems på hanebåndsetagen i tilknytning til klasserummet i gavlen.

Loftetagen er isoleret mellem spærene og en akustisk plade indgår som en del af isoleringen. Pladen er udført med en malet forseglet overflade.
Den indvendige beklædning er hvidmalede, horisontale brædder. For at forbedre akustikken er der under de eksisterende gulvbrædder opbygget en ny underkonstruktion med lydmembran.

Den nye trappe er udført som trætrappe med trin og reposer i egeplanker. Værnet er med lodrette brædder og håndliste i eg. Trin og håndliste er oliebehandlet og vanger og værn malet. Der er desuden udført brandventilation fra trapperummet, hvor aggregatet er placeret på spidsloftet og kanalført til den eksisterende skorsten.

BEVARINGSHOLDNING

Med udnyttelsen af tagetagen, var det intentionen at bevare så meget af det oprindelige udtryk i bygningen som overhovedet muligt med hensyntagen til de myndighedskrav, der er gældende vedrørende dagslys, brand m.v.