Revitalisering af Dragør Museum

ISTANDSÆTTELSE

Restaurering og ombygning
Bygherre: Dragør Kommune

 

Revitalisering af museet, klimaforbedring, 2019

 

Før istandsættelsen

 

PROJEKTET

Hvad var udfordringen?
Før restaureringen fremstod Dragør Museum medtaget og nedslidt. Museet var koldt og fugtigt, gulvet var ikke isoleret, og der var huller i murværket omkring vinduesfagene. Derfor fik vi til opgave at forbedre bygningens klima og luftfugtighed – selvfølgelig med stort hensyn til bygningen oprindelige arkitektur.

Hvordan løste vi opgaven?
Klimaforbedringen skete gennem nye omfangs- og stikdræn samt isolering af gulvene – og så har museet også fået nyt tag. Døre og bindingsværk er blevet restaureret, bindingsværket er tjæret og facaden er kalket.

Fase 1: Nye omfangs dræn og stikdræn
Første fase af projektet var udgravning langs det gamle fundament. Her blev der lagt nye omfangsdræn med pumpebrønd og stikdræn. Afslutningsvis blev fundament og sokkel tjæret, og murværket blev kalket.

Fase 2: Isolering af gulve
Gulvene var sammen med taget de væsentligste årsager til, at bygningen var kold og fugtig. Første del af gulvprojektet var derfor optagning af gulve og fjernelse af betondæk. Der blev lagt ny isolering, og på det nye underlag blev der udlagt strøer og brædder til varmefordelingsplader og gulvvarme. Afslutningsvis blev der lagt nye fyrretræsgulve.

Fase 3: Restaurering af tagværk
Første del af tagprojektet var nedtagning af tagsten, der blev pakket til senere genbrug. Taget fik isolering og nyt bræddeundertag.Afslutningsvis blev de oprindelige tagsten genoplagt med nye rugninger og grater.

Fase 4: Maling og kalkning
Bygningens vinduer blev nænsomt istandsat, og afslutningsvis blev vinduer og døre malet med linoliemaling. Herudover blev bindingsværket tjæret og facaden kalket.

Hvad var resultatet?
Efter en gennemgribende istandsættelse ligner museet sig selv med skævheder og klassiske byggematerialer. Klimaet er blevet markant bedre og luftfugtigheden lavere. Det betyder, at det nu er rart at opholde sig i museet – i modsætning til før restaureringen, hvor man selv om sommeren måtte have overtøj på for at holde varmen. 

Nu er bygningen igen klar til nye udstillinger.

VORES ROLLE

Leif Hansen Arkitekter har bidraget med rådgivning og sparring under hele processen. Vi sikrede, at restaureringen tog udgangspunkt i bygningens udtryk og ånd, og at der blev brugt materialer, som talte sammen med museet oprindelige udtryk.

MUSEETS HISTORIE

Museet ligger midt på Dragør havn og er et af Dragørs ældste huse. Dragør Museum åbnede i 1933, og lige siden har den charmerende bygning på Strandlinien formidlet historien om en enestående lokalidentitet og et driftigt maritimt samfund.
I 2009 blev Dragør Museum og Amagermuseet lagt sammen i Museum Amager, som er et statsanerkendt lokalmuseum i Dragør Kommune.