Dybdensgade 22

RESTAURERING AF SANDSTEN PÅ  FACADER

Handlingsplan og restaurering
Påbegyndes i 2019
Restaureringsprojektet blev godkendt af Det Særlige Bygningssyn i 2018

Bygherre: Dansk Erhverv

 

PROJEKTET

Dybensgade 22 ligger i husrækken på den nordlige side af  gaden. Fredningen omfatter forhuset, der er sammenbygget med naboejendommene, og som tilsammen omkranser et smalt gårdrum.
Forhuset er grundmuret og opført i fire etager, otte fag over en lav gråpudset sokkel. Gadefacaden er pudset og kalket i en lys rosa og gårdfacaden er gulkalket.

 

 

 

 

HISTORIE
Forhuset er opført 1797 med lysestøber Jens Almind som bygherre. Dybensgade 22 havde oprindeligt to indgage, begge med konsolbårne dækplader. I 1858 nedlagdes den østlige indgang, men plade og konsoller bevaredes.
I 1811 var der indrettet butik i de to fag nærmeste indgangen. I det hvide aflange felt på facaden mellem 1 og 2 sal., har der oprindelig været en stukkaturudsmykning i fordybningen, der blev fjernet i 1835. Facademalingen omtales fra 1878.